Afspænding og psykomotorisk behandling

Afspænding og psykomotorisk behandling

Hvem egner behandlingen sig til?

​Behandlingen egner sig for alle - også hvis du blot ønsker afspænding som et veltrængt pusterum fra hverdagen. Derudover er behandlingen effektiv for dig der har:


-​ Kroniske smerter og sygdomme

-​ Smerter og spændinger i muskulaturen

-​ Hovedpine

-​ Søvnbesvær

-​ Uro og angst

-​ Mild depression

-​ Stressbelastninger


Priser

30 minutter: 249 kr. 
45 minutter: 425 kr.
60 minutter: 449 kr.


Hvad er afspænding og psykomotorisk behandling?

Afspænding- og psykomotorisk behandling er en behandlingsform, hvor der arbejdes med blide tryk og stræk af muskulaturen med det formål at afspænde kroppen. Behandlingen kan suppleres med en guidet afspænding, hvor du guides ind i at mærke kroppen og blive i stand til at slippe spændinger.

Behandlingen foregår uden på tøjet og der er fokus på nærvær og opmærksomhed, hvor du gives mulighed for at opnå større indsigt i de sammenhænge der er mellem dine tanker, følelser og kropssansninger.


Der tages i behandlingen udgangspunkt i, at der er sammenhæng mellem krop og psyke og den måde vi lever vores liv på og der arbejdes derfor på at give dig mentale og kropslige værktøjer til at håndtere de udfordringer du har.
Vi arbejder blandt andet med at styrke din kropsbevidsthed, så du opdager og mærker de signaler din krop sender til dig og som du måske længe har overhørt. Målet med behandlingen er, at du med en øget kropsbevidsthed og viden får ressourcer til at skabe forandringer for dig selv og derved kan afhjælpe og forebygge kropslige gener og belastninger.


Behandling 30 minutter

I behandlingen på 30 minutter arbejdes der med dit aktuelle behov lige nu og her – for eksempel en halv times afspændingsbehandling med fokus på konkrete opspændte områder – det kunne også være en hovedpinebehandling. Det kan også være, at dit behov er en kort samtale eller en øvelse der kan løsne op for spændinger og/eller styrke kropsbevidstheden.


Behandling 45 minutter
​I behandlingen på 45 minutter arbejdes der mere i dybden med det behov du har for behandling lige nu og her – eksempelvis behov for afspændingsbehandling på hele kroppen eller udvalgte steder, herunder hovedpinepinebehandling. Derudover kan der laves en kortere, guidet afspænding, hvor du får mulighed for at mærke kroppen igennem og øge opmærksomheden på kropslige spændinger, sådan at du kan styrkes i at slippe disse spændinger.


Behandlingen kan også have mere fokus på samtaledelen eller på øvelser der styrker din kropsbevidsthed og kontakt til kroppen. Disse øvelser kan du bruge som redskaber i stressede eller andre situationer, hvor du føler sig sårbar eller usikker.


​Behandling 60 minutter

I behandlingen på 60 minutter arbejdes der mere langsigtet ud fra et mål om, hvad du gerne vil opnå med behandlingen og hvordan den psykomotoriske terapeut kan støtte dig i denne proces. Der arbejdes mere indgående med at øge din kropsbevidsthed og dine ressourcer samt hvordan du får skabt balance i dit liv med udgangspunkt i dine livsvilkår.
Vi aftaler hvor mange behandlingsgange du kan have brug for i første omgang og evaluerer halvvejs i forløbet for at sikre os, at vi er på rette vej.

Det forventes, at du er indstillet på, at behandlingen er et samarbejde mellem dig og den psykomotoriske terapeut og at du derfor er aktivt deltagende. Udgangspunktet er, at du er ekspert i dit eget liv hvilket blandt andet betyder, at terapeuten tager udgangspunkt i dine oplevelser. Behandlingen består af:


1: Samtale

En samtale mellem den psykomotoriske terapeut og dig.

Formålet er at afdække dine fysiske og/eller psykiske problematikker herunder dit sociale liv, sådan at vi sammen kan udarbejde et mål for behandlingen. Der følges løbende op, ligesom vi evaluerer på behandlingseffekten.


2: Kropsbehandling - Afspænding

Kropsbehandlingen foregår uden på tøjet, så sørg for at have tøj på der føles behageligt og som du kan bevæge dig i. Kropsbehandlingen kan eksempelvis bestå i afspænding af opspændt muskulatur, specifikke kropsområder eller hele kroppen, hvor der trykkes blidt og langsomt i muskulaturen. Endvidere udføres passive bevægelser eller stræk af forskellige kropsdele.


3: Øvelser – til den fysiske og psykiske problematik

Vi arbejder efter behov med øvelser der øger kropsbevidstheden, sådan at du for eksempel bliver mere opmærksom på de fysiske gener, som en uhensigtsmæssige siddestilling eller kropsholdning har for kroppen.

Det kan også være øvelser der kan hjælpe dig mentalt til at bevare roen og som du kan anvende, når du for eksempel er i stressede situationer, oplever angst eller har andre belastningsreaktioner. Det kan være groundingøvelser, som øger kontakten til kroppen, åndedrætsøvelser, som søger at opnå balance mellem opspændt og afspændt muskulatur eller afgrænsningsøvelser, som kan øge opmærksomheden på dig selv og styrke din evne til at skelne mellem, hvad der handler om dig selv og hvad der hører til hos andre.


Om behandleren

Jeg hedder Christine og er uddannet psykomotorisk terapeut – en 3½ årig professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik (afspændingspædagog).
På uddannelsen undervises der blandt andet i anatomi, fysiologi, psykologi, samtaletræning, supervision, behandling, bevægelsesudvikling, ergonomi, fysisk træning og holdundervisning.

Jeg underviser på holdene Bevægelse og Afspænding her i klinikken. Derudover underviser jeg i rygtræning, bevægelse og afspænding i en idrætsforening og har tidligere lavet bevægelsesundervisning, herunder afspænding, med unge med særlige behov (ADHD, asperger, mental retadering o.lign.).


Du kan booke online i linket herover, hvis du er kendt i vores system.Tryk her for at se ændringer i åbningstiden

OBS!


Når du ankommer i vores reception, skal du hvergang indlæse dit sygesikringskort i kortlæseren ved skranken.

.


ÅBNINGSTIDER


Mandag: 7.00 - 19.00

Tirsdag: 7.00 - 19.00

Onsdag: 7.00 - 18.00

Torsdag: 7.00 - 19.00

Fredag: 7.00 - 16.00

Lørdag: 8.30 - 13.00


Søn- og helligdag: LUKKETRING TIL OS PÅ TLF:

46 56 40 09

FIRMAINFO


Hedehusene Fysioterapi & Idrætsklinik

Hotelvej 11, 2640 Hedehusene


CVR: 17253697


Tlf: 46 56 40 09


Email: kontakt@hedehusene-fysioterapi.dkFacebookside:

Hedehusene Fysioterapi og Idrætsklinik

ÅBNINGSTIDER


Mandag: 7.00 - 19.00

Tirsdag: 7.00 - 19.00

Onsdag: 7.00 - 18.00

Torsdag: 7.00 - 19.00

Fredag: 7.00 - 16.00

Lørdag: 8.30 - 13.00


Søn- og helligdag: LUKKET

Copyright © All Rights Reserved